สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลที่เมือง Dolkha

      มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือ
      ผู้ประสบภัยชาวเนปาลที่เมือง Dolkha

     ทีมงานจากมูลนิธิธรรมกาย พร้อมด้วยอาสาสมัครและแพทย์อาสา ได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เมือง Dolkha ซึ่งระยะทางห่างจากกรุงกาฏมัณฑุ  122  กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียง และเข้าไปยังหมู่บ้าน Selung (ซีลัง) ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวพุทธ มีผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ  โดยครั้งนี้ทีมแพทย์อาสาได้ตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้าน พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของ ประกอบด้วย ข้าวสาร 100กระสอบ  ,ดาล 200 กิโลกรัม  ,น้ำตาล 200 กิโลกรัม ,เกลือ 100 กิโลกรัม , น้ำมันทำอาหาร 120 ลิตร ,ผ้าห่ม 60 ผืน โดยได้มอบให้กับชาวบ้านจำนวน 80 ครัวเรือน และเมื่อเสร็จภารกิจ ทางคณะได้เดินทางไปอีก5กิโลเมตร เพื่อสำรวจหมู่บ้านชาวพุทธและวัดที่ได้รับความเสียหายอีกประมาณ 300 หลังคาเรือน และวางแผนเพื่อให้ช่วยเหลือต่อไป

มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลที่เมือง Dolkha

มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลที่เมือง Dolkha

มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลที่เมือง Dolkha

มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลที่เมือง Dolkha

มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลที่เมือง Dolkha

มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลที่เมือง Dolkha

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร