สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กร่วมประชุมสันติภาพโลก

      วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก
      ร่วมประชุมสันติภาพโลก

วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กร่วมประชุมสันติภาพโลก

   วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ร่วมประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้าในการประชุมสันติภาพโลกระหว่างผู้นำศาสนาต่างๆ ณ กรุงพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้

วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กร่วมประชุมสันติภาพโลก

   วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ได้ร่วมประชุมสัมมนาแสดงทัศนะเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพโลก ณ Freedom Park กรุงพริทอเรีย เมืองหลวงของประเทศแอฟริกาใต้ โดยมีผู้นำศาสนา ได้แก่ คริสต์ มุสลิม ฮินดู ซิกส์ รวมทั้งผู้นำทางการเมือง ผู้นำสตรี และผู้นำเยาวชนอาสาสมัครต่างๆในทวีปแอฟริกากว่า 1000 คน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้
        

วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กร่วมประชุมสันติภาพโลก

    ในโอกาสนี้พระครูภาวนาคุณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ พร้อมด้วยพระมหาสมบุญ อนันตชโย และ พระมหาเฉลิม ฉันทชโย ได้รับหน้าที่ในการประกาศหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพระครูภาวนาคุณวิเทศ ได้กล่าวถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่า ความสุขอื่นใด จะเทียบเท่ากับสุขที่มาจากสันติภาพภายในไม่ได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญของผู้นำศาสนาหรือผู้อาสาสร้างสันติภาพโลกที่แท้จริงให้เกิดขึ้น จะต้องเริ่มสร้างจากสันติภาพภายในก่อน คือการเจริญสมาธิภาวนา วางใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ดังที่พระเทพญาณมหามุนี ประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้แนะนำทิศทางสู่สันติภาพโลกว่า "สันติภาพโลกต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายใน"
 

วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กร่วมประชุมสันติภาพโลก

วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กร่วมประชุมสันติภาพโลก

    และได้นำผู้เข้าประชุมเจริญภาวนา ทำให้บรรยากาศในที่ประชุมทั้งห้องมีความสงบ ซึ่งผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านได้ประจักษ์ว่า สมาธิเป็นกุญแจสู่การสร้างสันติภาพโลกได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ผู้หลายท่านได้ชื่นชมวิธีการนั่งสมาธิและเห็นด้วยกับการแสดงปาฐกกถาในครั้งนี้

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร