สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจัดพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพลังงานสะอาด

         ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
            จัดพิธีบรรพชาโครงการบวชพระทุกเดือน 
และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพลังงานสะอาด

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจัดพิธีบรรพชาโครงการบวชพระทุกเดือน และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพลังงานสะอาด

       ภายในงานคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งแถว เวียนประทักษิณ ก่อนที่นาคธรรมทายาทจะได้ถวายพานพุ่มแด่ประธานสงฆ์ และประกอบพิธีรับผ้าไตรอุปถัมป์ พร้อมทั้งขอขมาผู้ปกครอง และประกอบพิธีบรรพชา

 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจัดพิธีบรรพชาโครงการบวชพระทุกเดือน และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพลังงานสะอาด

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจัดพิธีบรรพชาโครงการบวชพระทุกเดือน และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพลังงานสะอาด

      ส่วนภาคบ่าย เป็นพิธีถวายกองทุนพลังงานสะอาด ถวายโซล่าเซลล์ โดยได้รับความเมตตาจากพระ ดร.สมชาย ฐานะวุฒโฑ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ ส่วนกัลยาณมิตรมงคล จิรพัฒนกุล และกัลยาณมิตรลาวัลย์  จิรพัฒนกุล เป็นผู้แทนกล่าวคำถวายผ้าป่า และกล่าวคำอฐิษฐานจิต  นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีถวายพลังงานกองทุนสะอาด พิธีถวายฝ๋ายเก็บน้ำ และพิธีถวายกองทุนแสงสว่าง   ซึ่งในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งมอบถุงลดโลกร้อนให้แก่สาธุชนที่มาร่วมงาน 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร