สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

พิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร 
 

        เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานและพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ณ พลับพลาชัยพิธีท้องสนามหลวง โดยปีนี้มีผู้ที่ได้รับคัดเลือกทั้งฝ่ายบรรพชิต ฝ่ายคฤหัสถ์ และองค์กรต่างๆ เข้ารับพระราชทานรางวัล จำนวน 159 รูป/คน  นอกจากนี้ภายในงาน พระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ก็ได้รับคัดเลือกในประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา  

   ภายในงานกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกรุงเทพมหานคร คณะสงฆ์ และองค์กรต่างๆ ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา และอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และมีพิธีเปิดศูนย์จริยศึกษาซึ่งได้รับความเมตตาจากพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน 

 

พิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานและพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

พระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 

พิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานและพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

พระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย 

พิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานและพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

 พระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา

สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา 

          

 

       

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร