สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พศ. จัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา

พศ. จัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา
 

         เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดนิทรรศการเนื่องในวันวิสาขบูชา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการวิสาขบูชา ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ บริเวณลานองค์พระศรีศากยทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และนายสุวพันธ์ ตันยุวัฒนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีในครั้งนี้ 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดนิทรรศการเนื่องในวันวิสาขบูชา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดนิทรรศการเนื่องในวันวิสาขบูชา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดนิทรรศการเนื่องในวันวิสาขบูชา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดนิทรรศการเนื่องในวันวิสาขบูชา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดนิทรรศการเนื่องในวันวิสาขบูชา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดนิทรรศการเนื่องในวันวิสาขบูชา 

 

 

           สำหรับนิทรรศการวิสาขบูชาจัดเป็นนิทรรศการกึ่งถาวร โดยได้ลำดับเรื่องราว ซึ่งส่วนที่ 1 เตรียมตัวเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ส่วนที่ 2 กล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้า ส่วนที่ 3 กว่าจักเป็นพระพุทธเจ้า ส่วนที่ 4 สวรรค์ชั้นดุสิต – เมืองลุมพินี – กบิลพัสดุ์ ส่วนที่ 5 ออกมหาภิเนษกรมณ์  ส่วนที่ 6 ตรัสรู้ ส่วนที่ 7 เมืองพาราณสี ส่วนที่ 8 กุสินารา ส่วนที่ 9 ภาพถ่าย เมืองต่างๆ  พร้อมเรื่่องราวต่างๆ และส่วนที่ 10 นิทรรศการพิเศษเรื่องแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลตามดำริของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ซึ่งพุทธศาสนิกชนที่สนใจชมนิทรรศการวิสาขบูชา สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร