สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดตักบาตรพระ 1,111 รูป

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดตักบาตรพระ 1,111 รูป

          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ บริเวณถนนด้านหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก  ถนนประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ได้จัดพิธีตักบาตรพระ 1,111 รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิสุทธิปัญญาสาร เจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ เป็นประธานสงฆ์ นายชัช กิตตินภดล เป็นประธานฝ่ายฆราวาสซึ่งภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง และมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน กล่าวคำถวายไทยธรรม และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต

 

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดตักบาตรพระ 1,111 รูป

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดตักบาตรพระ 1,111 รูป

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดตักบาตรพระ 1,111 รูป

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดตักบาตรพระ 1,111 รูป

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดตักบาตรพระ 1,111 รูป

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดตักบาตรพระ 1,111 รูป

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดตักบาตรพระ 1,111 รูป

 

 

         สำหรับการจัดพิธีตักบาตรพระ 1111 รูปในปีนี้ เพื่อรวมสายธารน้ำใจจากชาวอุตรดิตถ์ส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมายาวนานกว่า 11 ปี และที่สำคัญเป็นการหลวมรวมใจของหน่วยงานราชการ พี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในการทำความดีร่วมกันเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฐมีบูชา พร้อมทั้งฉลองสมโภช 100 ปี เมืองอุตรดิตถ์ และได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อสืบสานอายุพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้กับตนเองและครอบครัว

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร