สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเปิดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5

 

 

พิธีเปิดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5
 

          เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเปิดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา และอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง    

 

 

พิธีเปิดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5

พิธีเปิดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5

          ภายในงานได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติ จากนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5  ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับศีลข้อที่ 1 ถึง 5 โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่  9 มิถุนายน พุทธศักราช 2558  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

    ในโอกาสนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานโอวาท ใจความว่า โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นโครงการที่สูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุด เพราะโครงการนี้ ประการที่ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประการที่ 2 เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน ประการที่ 3 เพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาติ ซึ่งวัตถุประสงค์ 3 ประการนี้ครอบคลุมคุณงามความดี ความสงบ ความสุข ความร่มเย็นทุกประการ

 

พิธีเปิดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ตัวอย่างนิทรรศการ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร