สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อำเภอสันป่าตองจัดตักบาตรพระ 1,543 รูป

 

 

อำเภอสันป่าตองจัดตักบาตรพระ 1,543 รูป

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด หน้าที่ว่าการ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ พุทธศาสนิกชน อ.สันป่าตองและใกล้เคียง จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก โดยมีคณะสงฆ์,หน่วยงานราชการและเอกชน ใน อ.สันป่าตอง ร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย ศูนย์ปฏิบัติธรรมล้านนา สำนักงานกัลยาณมิตร จ.เชียงใหม่ ธุดงคสถานล้านนา สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา และองค์กรภาคีในเครือข่ายสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติกว่า 30 สมาคม ได้จัดตักบาตร 1,543 รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุนทรขันติรัต  เจ้าคณะอ.สันป่าตองเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายคมกริชตรี ธัญญพงศ์ นายอำเภอสันป่าตองเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

อำเภอสันป่าตองจัดตักบาตรพระ 1,543 รูป

นายคมกริชตรี ธัญญพงศ์ นายอำเภอสันป่าตองเป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

 

อำเภอสันป่าตองจัดตักบาตรพระ 1,543 รูป

       อัญเชิญเทวดา ถวายสังฆทาน ถวายคิลานเภสัช ถวายยานพาหนะ และกล่าวคำอธิษฐานจิต ปฏิบัติธรรม

 

 

             ภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอัญเชิญเทวดา ถวายสังฆทาน ถวายคิลานเภสัช ถวายยานพาหนะ และกล่าวคำอธิษฐานจิต ปฏิบัติธรรม จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 

 

อำเภอสันป่าตองจัดตักบาตรพระ 1,543 รูป

คณะสงฆ์แปรแถวบิณฑบาตร 

 

อำเภอสันป่าตองจัดตักบาตรพระ 1,543 รูป

        ตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 

 

       โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตักบาตรครั้งนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาเอกของโลก เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก เพื่อทำบุญเมืองสันป่าตองครบรอบ 81 ปี เพื่อต้อนรับการเข้าดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอสันป่าตองและนายอำเภอสันป่าตอง  สร้างเครือข่ายคนดี บ้าน วัด โรงเรียน ทั้ง 5 อำเภอ  43 ตำบล ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต 4 และที่สำคัญเป็นการรวมสายธารน้ำใจจากพี่น้องประชาชนในอำเภอสันป่าตองและอำเภอใกล้เคียง เพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมายาวนานกว่า 11 ปี โดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จาก 5 อำเภอเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ นับเป็นกิจกรรมมหากุศลครั้งสำคัญของชาวอำเภอสันป่าตองและอำเภอใกล้เคียง 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร