สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา

 

 

พิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา

          เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ณ ลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายสุร-พันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน และ คณะผู้นำชาวพุทธ ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัตถ์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย 

        

 

พิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

พิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา

นายสุรพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

         

           

         สำหรับการเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ นอกจากนี้ยังมีการเวียนเทียนของผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ในงานสัปดาห์สงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2558 ซึ่งทางรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์มหาวิทยาลัยสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมขึ้นทั้งส่วนกลางและสวนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง วันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมาอีกด้วย

 

พิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา

พิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา

 

พิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา

พิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา

 

พิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา

พิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา

 

พิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา

พิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา

 

พิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา

คณะสงฆ์นำเดินเวียนประทักษิณรอบลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร