สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อ.เดิมบางนางบวช เปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

 

 

อ.เดิมบางนางบวช เปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

          เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จัดพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข ณ บริเวณหน้าองค์พระใหญ่ 100 ปี โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสุธี เจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานสงฆ์ และประธานฝ่ายฆราวาส คือ ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรี นำสาธุชนกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ทั้งยังกล่าวถึงนโยบายเกี่ยวกับหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข ของจ.สุพรรณบุรี และได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์  

 

อ.เดิมบางนางบวช เปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

บริเวณหน้าองค์พระใหญ่ 100 ปี

 

อ.เดิมบางนางบวช เปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

สาธุชนกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ

 

          ประธานสงฆ์มอบป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข จำนวน 121 หมู่บ้าน 14 ตำบล พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ว่า จ.สุพรรณบุรีเปรียบเหมือนแดนสุวรรณภูมิที่ดี เหมาะแก่การดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เนื่องจากว่าสังคมปัจจุบันเสื่อมโทรมลงมาก ทั้งโลภ โกรธ หลง  ที่ทำให้ขาดสติเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นคือการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การรักษาศีล 5 ในชุมชนในหมู่บ้าน ทำให้ทุกครอบครัวเกิดความสุขที่แท้จริง ทั้งยังช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติให้สงบสุข ลดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกัน และปัญหาอาญากรรมต่างๆลงได้ และทุกท่านจะได้พบความสุขในพระธรรมคำสอนด้วยการรักษาศีล 5 ได้อย่างแท้จริง จากนั้นคณะสงฆ์ได้ทำพิธีเบิกเนตรองค์พระใหญ่ 100 ปี และเจริญพระพุทธมนต์  

 

อ.เดิมบางนางบวช เปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข

 

อ.เดิมบางนางบวช เปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ภาพหมู่โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข

 

อ.เดิมบางนางบวช เปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

พิธีเบิกเนตรองค์พระใหญ่ 100 ปี 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร