สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ จัดพิธีทอดผ้าป่า

 

 

สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ จัดพิธีทอดผ้าป่า

          เมื่่อวันศุกร์ที่ 5 มิย. พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายยานพาหนะ เพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนา ณ สถานที่ปฏิบัติธรรมป็อปเฮ้าส์ โดยมีพระอาจารย์ธาดา จรณธโร ประธานสำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ เป็นประธานสงฆ์

 

สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ จัดพิธีทอดผ้าป่า

พระอาจารย์ธาดา จรณธโร ประธานสำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ เป็นประธานสงฆ์

 

สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ จัดพิธีทอดผ้าป่า

ประธานสงฆ์นำสาธุชนนั่งสมาธิ

           ซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้กล่าวถึงวัตถุประสงฆ์การทอดผ้าป่ายานพาหนะ เพื่อใช้ในงานพระศาสนา เพื่อทดแทนยานพาหนะคันเก่าที่มีอายุงานกว่า 20 ปีแล้ว  เพื่อรองรับการใช้งานปฏิบัติศาสนกิจแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร นอกจากนี้ท่านยังได้กล่าวถึงอานิสงฆ์การถวายยานพาหนะว่าเป็นการให้ความสุข ความสะดวก สบาย เป็นการถวายฝากไว้ในพระศาสนา  เพื่อการเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ จัดพิธีทอดผ้าป่า

ยานพาหนะคันเก่าที่มีอายุงานกว่า 20 ปีแล้ว

 

สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ จัดพิธีทอดผ้าป่า

ยานพาหนะคันใหม่เพื่อรองรับการใช้งานปฏิบัติศาสนกิจแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร

 

สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ จัดพิธีทอดผ้าป่า

ยานพาหนะคันใหม่แต่งในสภาพใช้งานเพื่อประโยชน์สูงสุด

 

สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ จัดพิธีทอดผ้าป่า

นำโดยคุณสิทธิเดช  ปลั่งวุฒิกุล และครอบครัว เป็นประธาน 

 

         ทั้งนี้กิจกรรมการทอดผ้าป่ารองรับการขยายงานพระศาสนา ของสำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ จะจัดเป็นประจำทุกเสาร์ต้นเดือน ในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม พุทธศักราช 2558  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมป็อบเฮ้า บ้านสวนตะวันธรรม

 

สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ จัดพิธีทอดผ้าป่า

ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร