สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ

 

 

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ
       เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 มิย. พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา  วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีเวียนประทักษิณเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในงานวิสาขบูชา ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระปลัดสมฤทธิ์ จันทาโภ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก เป็นประธานสงฆ์คณะสงฆ์และ นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
บูชาข้าวพระ จากนั้นถวายปัจจัยเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก สร้างโรงครัว71ปีพระเทพญาณมหามุนี และบุญอุปสมบทสามเณรบวชอุทิศชีวิต  12  รูป 

 

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ

ประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้า 

 

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ

ประธานสงฆ์นำสาธุชนนั่งสมาธิ

 

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ

ถวายปัจจัยเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก 

 

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ

ถวายปัจจัยเพื่อสร้างโรงครัว71ปีพระเทพญาณมหามุนี และบุญอุปสมบทสามเณรบวชอุทิศชีวิต  12  รูป 

 

        ภาคสายประธานสงฆ์นำปฏิบัติธรรม ต่อด้วยพิธีถวายโคมวิสาขประทีป ถวายผ้าไตรและไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้เมตตาจุดโคมเอกวิสาขประทีป และส่งต่อประทีปแสงเทียนไปยังประธานจุดโคมวิสาขประทีปทั้ง 3 คณะและสาธุชนเพื่อน้อมรำลึกนึกถึงคุณอันไม่มีประมาณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาเอกของโลก และร่วมกันเวียนประทักษิณ ณ อาคารปฏิบัติธรรม  

 

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ

คณะสงฆ์ส่งต่อประทีปแสงเทียนไปยังประธานจุดโคมวิสาขประทีปทั้ง 3 คณะ

 

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ

คณะสงฆ์นำสาธุชนเดินเวียนประทักษิณภายในอาคารปฏิบัติธรรม  

 

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ

ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร