สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์ กทม. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

 

 

คณะสงฆ์ กทม. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
           เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง  คณะสงฆ์ในเขตปกครองกรุงเทพมหานครร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตย์มหาสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

คณะสงฆ์ กทม. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตย์มหาสีมาราม

 

คณะสงฆ์ กทม. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตย์มหาสีมาราม

 

คณะสงฆ์ กทม. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

คณะสงฆ์ในเขตปกครองกรุงเทพมหานคร

 

คณะสงฆ์ กทม. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

คณะสงฆ์ในเขตปกครองกรุงเทพมหานคร

 

คณะสงฆ์ กทม. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง 

 

 

          สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เป็นครั้งที่ 6  ประจำปี 2558 นี้ ได้มีสมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีกรรม โดยทางมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศประกอบพิธีเจิญพระพุทธมนต์เป็นประจำทุกวันที่ 5 ของเดือน  ถ้าหากวันดังกล่าวตรงกับวันสำคัญก็จะเลื่อนไปตามความเหมาะสม

 

คณะสงฆ์ กทม. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์กันเป็นจำนวนมาก 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร