สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดสระเกศ จัดพิธีสมโภชพระอารามหลวง 232 ปี

 

 

วัดสระเกศ จัดพิธีสมโภชพระอารามหลวง 232 ปี
          เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร  จัดพิธีสมโภชพระอารามหลวง 232 ปี คณะสงฆ์ นำโดยพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้จัดสมโภชพระอารามหลวง 232 ปี  

 

วัดสระเกศ จัดพิธีสมโภชพระอารามหลวง 232 ปี

พระประธาน 232 ปี วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

วัดสระเกศ จัดพิธีสมโภชพระอารามหลวง 232 ปี

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

วัดสระเกศ จัดพิธีสมโภชพระอารามหลวง 232 ปี

พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

 

        โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดให้คุณหญิงอารยา พิบูลย์นครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญ และ ผ้าห่มถวายพระประธานวัดสระเกศ ถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ด้วยที่ได้รับนิมนต์มารับทักษิณานุปทานสมโภชพระอาราม ทรงโปรดประทานพระนามาภิไธยย่อ "สธ" ประดิษฐานบนผ้าห่ม และ ผ้าไตร จำนวน 232  ไตร  

 

วัดสระเกศ จัดพิธีสมโภชพระอารามหลวง 232 ปี

คุณหญิงอารยา พิบูลย์นครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์

 

วัดสระเกศ จัดพิธีสมโภชพระอารามหลวง 232 ปี

คุณหญิงอารยา พิบูลย์นครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญถวายผ้าห่มสำหรับพระประธานวัดสระเกศ

 

วัดสระเกศ จัดพิธีสมโภชพระอารามหลวง 232 ปี

คุณหญิงอารยา พิบูลย์นครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์ถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์

   

          นอกจากนี้พระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และพระครูวิเทศสุธรรมญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ก็ได้เข้าร่วมพิธีสมโภชพระอารามหลวงในครั้งนี้ด้วย ฝ่ายฆาราวาส  ศ.(พิเศษ)จำนงค์   ทองประเสริฐ อดีตมหาเปรียญ 9 ประโยค รุ่นเดียวกับสมเด็จพระพุฒาจารย์  อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศและอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นต้น 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร