สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เปิดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ลุมพินีประเทศเนปาล

 

 

 

เปิดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ลุมพินีประเทศเนปาล
          เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 7 มิย.พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา สมาคมโรงแรมสิทธัตถะ ลุมพินี ประเทศเนปาล ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ลุมพินี ณ วัดสระเกศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

เปิดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ลุมพินีประเทศเนปาล

เปิดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ลุมพินี ณ วัดสระเกศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 

 

เปิดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ลุมพินีประเทศเนปาล

นิทรรศการประชาสัมพันธ์ลุมพินี ณ วัดสระเกศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 

      โดยได้รับความเมตตาจากพระมหานภันต์  สนฺติภทฺโท ผช.เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ ส่วนประธานฝ่ายฆราวาส คือ นายทอม  เครือโสภณ  นาย C.P. Shrestha ประธานสมาคมโรงแรม สิทธัตถะ ลุมพินี ได้กล่าวขอบคุณ และ ด้วยเหตุนี้ทางคณะทีมงานจึงได้ทำประชาสัมพันธ์ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า การมาเยือนลุมนีนั้นปลอดภัย หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล  และวิกฤตการณ์การท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่  พื้นที่ในเขตโพคารา จิตตะวัน หรือแม้แต่กาฎมาณฑุนั้นก็มีความปลอดภัยต่อการมาเยือน และชาวเนปาลพร้อมที่จะต้อนรับแขกผู้มาเยือนทุกท่าน

 

เปิดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ลุมพินีประเทศเนปาล

พระมหานภันต์  สนฺติภทฺโท ผช.เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์

 

เปิดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ลุมพินีประเทศเนปาล

นายทอม  เครือโสภณ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

เปิดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ลุมพินีประเทศเนปาล

นาย C.P. Shrestha ประธานสมาคมโรงแรม สิทธัตถะ ลุมพินี 
         

      วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ลุมพินี ประเทศเนปาล ซึ่งเป็นสถานที่ประสูตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ยังคงความศักดิ์สิทธิ์ สวยงามไม่เสื่อมคลาย 

 

เปิดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ลุมพินีประเทศเนปาล

ภายในงานนิทรรศการ

 

เปิดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ลุมพินีประเทศเนปาล

ภายในงานนิทรรศการ

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร