สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น
         เมื่อวันพุธที่ 3 มิย. พศ. 2558 วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่น 
สำหรับการจัดปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่น 20 กว่าท่าน
ก่อนนั่งสมาธิเจ้าหน้าที่นำออกกำลังกายเพื่อยืดเส้น จากนั้นพระอาจารย์ได้กล่าวให้โอวาทและแนะนำการปฏิบัติธรรมเรื่อง กรรมบถ 10 ประการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้รู้จักวิธีการทำ กาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์และเพื่อให้การปฏิบัติธรรมประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น เมื่อนั่งสมาธิเสร็จ ซึ่งเป็นการนั่งสมาธิครั้งแรกสามารถได้นานถึง 30 นาที และพระอาจารย์เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในจากการนั่งสมาธิ 

 

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น

หลังจากออกกำลังกายเพื่อยืดเส้น พระอาจารย์ได้กล่าวให้โอวาทและแนะนำการปฏิบัติธรรม

 

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น

ชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกันนานถึง 30 นาที

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น

ชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกันนานถึง 30 นาที

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร