สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายดีซี ถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระ และงานฉลองวัดครอบรอบ 40 ปี วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี

 

 

วัดพระธรรมกายดีซี ถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระ และงานฉลองวัดครอบรอบ 40 ปี วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี 
          เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มิย. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาคพื้นอเมริกาพร้อมด้วยกัลยามิตรวัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับบุญต้อนรับพระมหาเถระพระเถรานุเถระ ที่มาร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 90 ปี งานฉลองเลื่อนสมณศักดิ์พระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) และงานฉลองวัดครอบรอบ 40 ปี วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี ในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจากประเทศไทยมาร่วมงานมุทิตาจิตด้วย อาทิ พระพรหมบัณฑิต พระพรหมสิทธิ พระธรรมโมลี พระธรรมเสนาบดี พระเถรานุเถระ และพระธรรมทูต โดยพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เตรียมซุ้มน้ำชากาแฟและเครื่องดื่มบริการฟรีตลอดงาน พร้อมทั้งได้ช่วยรับบุญเตรียมสถานที่ตักบาตรปัจจัยทิพย์ เพื่อฉลองงานอายุวัฒนมงคลพระราชมงคลรังษีโดยท่านเป็นพระเถระรุ่นแรกที่มาบุกเบิกเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

วัดพระธรรมกายดีซี ถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระ และงานฉลองวัดครอบรอบ 40 ปี วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี

พระอาจารย์ได้ช่วยรับบุญเตรียมสถานที่กันอย่างเต็มที่เพื่อถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระ

 

วัดพระธรรมกายดีซี ถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระ และงานฉลองวัดครอบรอบ 40 ปี วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี

พระเถรานุเถระ  ร่วมมุทิตาจิตฉลองงานอายุวัฒนมงคลพระราชมงคลรังษีและฉลองวัดครอบรอบ 40 ปี วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี 

 

วัดพระธรรมกายดีซี ถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระ และงานฉลองวัดครอบรอบ 40 ปี วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี

พระเถรานุเถระ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีร่วมมุทิตาจิตฉลองงานอายุวัฒนมงคลพระราชมงคลรังษี

 

วัดพระธรรมกายดีซี ถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระ และงานฉลองวัดครอบรอบ 40 ปี วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี

พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ช่วยรับบุญเตรียมสถานที่กันอย่างเต็มที่เพื่อถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระ

 

วัดพระธรรมกายดีซี ถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระ และงานฉลองวัดครอบรอบ 40 ปี วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี

พระอาจารย์ได้ช่วยรับบุญเตรียมสถานที่กันอย่างเต็มที่เพื่อถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระ

 

วัดพระธรรมกายดีซี ถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระ และงานฉลองวัดครอบรอบ 40 ปี วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี

พระเถรานุเถระ ที่เดินทางจากประเทศไทยและในสหรัฐอเมริการ่วมถ่ายภาพประวัติศาสตร์

ในงานมุทิตาจิตฉลองงานอายุวัฒนมงคลพระราชมงคลรังษีและฉลองวัดครอบรอบ 40 ปี วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี 


        โดยอดีตพระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) เคยดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอ.คำชะอี จ.นครพนม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี ที่ปรึกษาสมัชชสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กรรมการอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ซึ่งท่านเป็นพระที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาจิตที่มีต่อพระอาจารย์และกัลยามิตรชาววัดพระธรรมกายมาตลอด ทั้งได้ช่วยให้คำแนะนำปรึกษาในโอกาสต่างๆ ทั้งนี้ทางพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันรับบุญอย่างเต็มที่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร