สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สถาปนาสร้างวัดพระธรรมกายสิงคโปร์

 

 

สถาปนาสร้างวัดพระธรรมกายสิงคโปร์
         
 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิ.ย. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์กัลยาณมิตรสิงคโปร์ จัดพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกเพื่อสถาปนาสร้างวัดพระธรรมกายสิงคโปร์ โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมเมธี กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญในงานบุญครั้งนี้ด้วย 

 

สถาปนาสร้างวัดพระธรรมกายสิงคโปร์

พระพรหมเมธี กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

สถาปนาสร้างวัดพระธรรมกายสิงคโปร์

ได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญในงาน


         รัฐบาลประเทศสิงคโปร์ ได้เปิดให้มีการประมูลที่ดิน 1 ผืน สำหรับสร้างวัด อยู่ในเขตที่พักอาศัยทางตอนเหนือของสิงคโปร์ โดยทางรัฐบาลสิงคโปร์จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวงดงามน่าพักอาศัยสำหรับคนรุ่นใหม่ เนื่องจากศูนย์กัลยาณมิตรสิงคโปร์ได้ชนะการประมูลที่ดินผืนนี้ จึงได้สถาปนาสร้างเป็นวัดพระธรรมกายแห่งแรกในประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญ และเรียนรู้คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 

สถาปนาสร้างวัดพระธรรมกายสิงคโปร์

ร่วมกันปฏิบัตืธรรม ณ ศูนย์กลางพิธี

 

สถาปนาสร้างวัดพระธรรมกายสิงคโปร์

พิธีตอกเสาเข็มต้นแรก

 

สถาปนาสร้างวัดพระธรรมกายสิงคโปร์

คณะเจ้าภาพผู้มีบุญร่วมกันอธิษฐานจิต


           สำหรับศูนย์กัลยาณมิตรสิงคโปร์ได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 16 ปี มีชาวสิงคโปร์ให้ความสนใจมาปฏิบัติธรรมมากขึ้นทุกปี และผู้ที่มาปฏิบัติธรรมได้พบกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิต ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริง ดังนั้นศูนย์กัลยาณมิตรสิงคโปร์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขยายพื้นที่  เพื่อรองรับผู้มีบุญจำนวนมากที่กำลังให้ความสนใจในพระพุทธศาสนา

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร