สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พศ.จัดประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ

 

 

พศ.จัดประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
     
     เมื่อวันพุธ ที่ 17 มิ.ย.พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับ จภ. จจ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับ จภ. จจ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครอง การเผยแผ่ การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อีกทั้งยังเกิดประโยชน์ต่อพระสังฆาธิการ ในการปกครองคณะสงฆ์ 

 

พศ.จัดประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ

          สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

       

        สำหรับการประชุมพระสังฆาธิการในครั้งนี้ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้บรรยายพิเศษ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่องต่างๆ  อาทิ  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 

พศ.จัดประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

พศ.จัดประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ

นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

          โดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  เจ้าคณะใหญ่หนกลาง การปกครองคณะสงฆ์ มติมหาเถรสมาคม และกฎหมายที่สำคัญ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  การสาธารณสงเคราะห์ การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 14-15 ธรรมยุต  แนวทางการสนองงานคณะสงฆ์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  การศาสนศึกษา โดยสมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต และแม่กองธรรมสนามหลวง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยพระพรหมบัณฑิต เจ้าคณะภาค 2 การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของมหาเถรสมาคมและโครงการหมู่บ้านศีล 5 โดยพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม และแม่กองบาลีสนามหลวง  เป็นต้น

 

พศ.จัดประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ

พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด 

 

พศ.จัดประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ

พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร