สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชพส. เปิดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 32

 

 

ชพส. เปิดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 32
          ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เปิดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 32 ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 29 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ให้กับนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 68 สถาบัน โดยมีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 240 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทั้งภายในและภายนอกด้วยธรรมะ และการฝึกสมาธิ การเรียนรู้วัฒธรรมชาวพุทธ ระเบียบวินัย ความดีสากล ทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อการฝึกฝนอบรมตนเอง

          สำหรับกิจกรรมในช่วงแรกของการเปิดโครงการอบรม ธรรมทายาทหญิงทุกคนได้ทำกิจกรรมภาคสนามเพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม หลังจากนั้นได้ร่วมพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ  กิจกรรมชมวัดพระธรรมกาย และฟังการบรรยายเรื่องความดีสากล จากด๊อกเตอร์สมสุดา ผู้พัฒน์  จากนั้นได้ลงมือปฏิบัติในการฝึกความดีสากล เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานการปฏิบัติธรรม 

 

ชพส. เปิดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 32

กิจกรรมภาคสนามเพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี

 

ชพส. เปิดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 32

กิจกรรมภาคสนามเพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี

 

ชพส. เปิดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 32

พิธีบายศรีสู่ขวัญ

 

ชพส. เปิดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 32

การทำกิจกรรมเพื่อหล่อหลอม

 

ชพส. เปิดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 32

ใช้บริการนั่งรถพ่วงชมวัดนำโดยธรรมคุเทศก์

 

ชพส. เปิดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 32

ธรรมคุเทศก์บรรยายเกี่ยวกับวัด

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร