สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรนออกบูธแนะนำสมาธิ ณ กรุงปารีส

 

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรนออกบูธแนะนำสมาธิ ณ กรุงปารีส
          เมื่อวันอังคารที่ 16 มิ.ย.พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน ประเทศบาห์เรน ร่วมออกบูธแนะนำการนั่งสมาธิ ในงานนิทรรศการ This is Bahrain ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีพระครูสังฆรักษ์ปุณยวีร์ ขันติวีโร หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน ได้รับนิมนต์จากสมาคมสหพันธ์ชาวต่างชาติแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ให้เดินทางไปร่วมงานนิทรรศการ This is Bahrain ครั้งที่ 4 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  และพระมหาสายรุ้ง ธีรโรจโน เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปารีส พร้อมด้วยคณะพระภิกษุ และเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายปารีส มาร่วมจัดนิทรรศการแนะนำการนั่งสมาธิในพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานได้รู้จักและเข้าใจวิธีการนั่งสมาธิ ซึ่งเป็นความดีสากลที่ทุกคนทำได้โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ ภายในงานได้รับความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติซึ่งเป็นผู้นำทางศาสนาต่าง ๆ นักการทูตจากหลายประเทศ รวมไปถึงชาวท้องถิ่นในกรุงปารีสมาร่วมรับชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรนออกบูธแนะนำสมาธิ ณ กรุงปารีส

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรนออกบูธแนะนำสมาธิ ณ กรุงปารีส

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรนออกบูธแนะนำสมาธิ ณ กรุงปารีส

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรนออกบูธแนะนำสมาธิ ณ กรุงปารีส

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรนออกบูธแนะนำสมาธิ ณ กรุงปารีส

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรนออกบูธแนะนำสมาธิ ณ กรุงปารีส

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรนออกบูธแนะนำสมาธิ ณ กรุงปารีส

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรนออกบูธแนะนำสมาธิ ณ กรุงปารีส

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรนออกบูธแนะนำสมาธิ ณ กรุงปารีส

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรนออกบูธแนะนำสมาธิ ณ กรุงปารีส

 

          สำหรับนิทรรศการ This is Bahrain จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมโลกได้รู้จักประเทศบาห์เรนว่า เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อ และการนับถือศาสนา  ซึ่งชาวท้องถิ่นหรือชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศบาห์เรน ต่างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความเคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน  เนื่องจากทางรัฐบาล ได้ให้สิทธิเสรีภาพแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม  โดยไม่มีการกีดกัน หรือเลือกปฏิบัติ จึงทำให้คนในประเทศอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสันติสุข

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร