สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จจ.ปทุมธานี เสนอแต่งกายชุดขาวทุกวันพระ

 

 

จจ.ปทุมธานี เสนอแต่งกายชุดขาวทุกวันพระ
          เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิ.ย.พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา
พระเทพรัตนสุธี จจ.ปทุมธานี เสนอแต่งกายชุดขาวทุกวันพระ ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมศาลากลาง จ.ปทุมธานี นายวินชัย อุยางกูร รอง ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จ.ปทุมธานี คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จ.ปทุมธานี โดยนางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล วัฒนธรรม จ.ปทุมธานี อนุกรรมการเลขานุการ มีวาระการประชุม อาทิ สำนักงานปลัดวธ.จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2558 อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, ดำเนินงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม,ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเยาวชนอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน และบรรลุผลสำเร็จดียิ่ง              

 

                 

จจ.ปทุมธานี เสนอแต่งกายชุดขาวทุกวันพระ

พระเทพรัตนสุธี จจ.ปทุมธานี 

 

จจ.ปทุมธานี เสนอแต่งกายชุดขาวทุกวันพระ

นายวินชัย อุยางกูร รอง ผวจ.ปทุมธานี

 

จจ.ปทุมธานี เสนอแต่งกายชุดขาวทุกวันพระ

คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จ.ปทุมธานี 

                                                                                                                             

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร