สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

SAMTECH จัดอบรมความดีสากล

 

 

SAMTECH จัดอบรมความดีสากล
          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 - วันอังคารที่ 28 มิ.ย. พ.ศ. 2558 การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ จัดอบรมความดีสากล 5 ประการ นศ.ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 จำนวนกว่า 360  คน ได้เข้ารับการอบรมความดีสากล 5 ประการ โดยมีพระมหากิตติ กิตติญาโณ หัวหน้าศูนย์เผยแผ่ธรรมะ เป็นประธานสงฆ์ อาจารย์ภาณินี แสงหิรัญ รองผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์นำทุกท่านบูชาพระรัตนตรัย 

 

SAMTECH จัดอบรมความดีสากล

 SAMTECH จัดอบรมความดีสากล

 SAMTECH จัดอบรมความดีสากล

 SAMTECH จัดอบรมความดีสากล

SAMTECH จัดอบรมความดีสากล


       ภาคบ่ายประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาท การมาพัฒนาคุณธรรมภายในของนักศึกษานับว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่นักศึกษาจะได้มาเรียนรู้เรื่องคุณธรรมความดี เพื่อยกระดับคุณธรรม โดยอาศัยหลักความดีสากล 5 ประการเป็นบทฝึก คือความสะอาด ความมีระเบียบ ความสุภาพ ความตรงต่อเวลา และการมีสมาธิ จนเกิดประโยชน์ในการศึกษา การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ภาคบ่ายนักศึกษาทุกคนได้ร่วมกิจกรรมฐานวัฒนธรรมชาวพุทธ  ประกอบด้วย ปัด กวาด เช็ด ถู  ขัดวิมาน  จัด พับ เก็บ  ลุกนั่งกราบไหว้ พร้อมทั้งได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรม 
         การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุกท่านได้รับความรู้ควบคู่คุณธรรม ทั้งยังสร้างนิสัยดีๆให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร