สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธปารีสรวมใจหล่อทองหลวงปู่ฯ

 


               เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ กัลยาณมิตรวัดพุทธปารีส ประเทศฝรั่งเศส พร้อมใจกันประกอบพิธีหล่อทองรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและเป็นการเชื่อมโยงสายใยแห่งวิชชาธรรมกาย ก่อนเริ่มพิธีพระอาจารย์ได้นำสาธุชนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนา เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ จากนั้นจึงได้ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ตามเวลาในประเทศฝรั่งเศส สาธุชนได้ประกอบพิธีไปพร้อมๆ กับที่วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย และศูนย์สาขาทั่วโลกโดยการรับถ่ายทอดสัญญาณผ่านจานดาวธรรม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร