สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเบื้องต้นกับกลุ่มลูกเสือ Golds Worth Park Scout

 

 

วัดพระธรรมกายลอนดอน ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเบื้องต้นกับกลุ่มลูกเสือ Golds Worth Park Scout
         

          เมื่อวันที่ 2 ก.ค.พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน โดยพระอาจารย์และอาสาสมัครชาวอังกฤษได้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเบื้องต้นกับกลุ่มลูกเสือ Golds Worth Park Scout ลูกเสืออายุ 10 -14ปี จำนวน 9 คน คุณครู 6 ท่าน ในหัวข้อ  Brief Orientation about history of our temple , Meditation Session , Benefits of meditation, Relation of 5 Precepts & meditation , Practising:Alms offering , Sumarization about Budhist's believe and practising ช่วงสายเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมชาวพุทธให้กับกลุ่มลูกเสือด้วยการตักบาตรและอาหารแห้งเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธร่วมกัน จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

วัดพระธรรมกายลอนดอน ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเบื้องต้นกับกลุ่มลูกเสือ Golds Worth Park Scout

กลุ่มลูกเสือ Golds Worth Park Scout ตักบาตรและอาหารแห้งเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธร่วมกัน

 

วัดพระธรรมกายลอนดอน ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเบื้องต้นกับกลุ่มลูกเสือ Golds Worth Park Scout

กลุ่มลูกเสือ Golds Worth Park Scoutรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

          สำหรับภาคบ่ายกิจกรรมเริ่มด้วยบรรยากาศสบายๆ โดยคุณครูได้บรรยายประวัติของพระมงคล เทพมุนี (สด จันทสโร)ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและแนะนำสมาธิเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่จะได้ปฏิบัติจริง ตามเสียงพระอาจารย์

 

วัดพระธรรมกายลอนดอน ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเบื้องต้นกับกลุ่มลูกเสือ Golds Worth Park Scout

คุณครูได้บรรยายประวัติของพระมงคล เทพมุนี (สด จันทสโร)ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย

 

วัดพระธรรมกายลอนดอน ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเบื้องต้นกับกลุ่มลูกเสือ Golds Worth Park Scout

วัดพระธรรมกายลอนดอน ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเบื้องต้นกับกลุ่มลูกเสือ Golds Worth Park Scout

วัดพระธรรมกายลอนดอน ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเบื้องต้นกับกลุ่มลูกเสือ Golds Worth Park Scout

วัดพระธรรมกายลอนดอน ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเบื้องต้นกับกลุ่มลูกเสือ Golds Worth Park Scout

คุณครูแนะนำสมาธิเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่จะได้ลองปฏิบัติจริง 

 

วัดพระธรรมกายลอนดอน ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเบื้องต้นกับกลุ่มลูกเสือ Golds Worth Park Scout

กลุ่มลูกเสือ Golds Worth Park Scoutปฏิบัติจริง ตามเสียงพระอาจารย์

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร