สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กองทุนมหาธรรมทาน 3 หมื่นวัด , 1 หมื่นโรงเรียน

 

 

พิธีถวายกองทุนมหาธรรมทาน

          เช้าวันนี้ วันเสาร์ที่ 4 ก.ค. พ.ศ. 2558 ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดพิธีถวายกองทุนมหาธรรมทาน 3 หมื่นวัด 1 หมื่นโรงเรียน เพื่อการสร้างคนให้เป็นคนดี สาธุชนได้เดินทางมาร่วมพิธีกันจำนวนมาก โดยภายในงานพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์นำทุกท่านบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล 5 และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน กล่าวคำอธิฐานจิต และน้อมนำหนังสือและเครื่องไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์  ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์สวดมนต์บทชัยมงคลคาถา นำมาซึ่งความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง 

 

กองทุนมหาธรรมทาน 3 หมื่นวัด , 1 หมื่นโรงเรียน

กองทุนมหาธรรมทาน 3 หมื่นวัด , 1 หมื่นโรงเรียน

กองทุนมหาธรรมทาน 3 หมื่นวัด , 1 หมื่นโรงเรียน

พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

กองทุนมหาธรรมทาน 3 หมื่นวัด , 1 หมื่นโรงเรียน

กองทุนมหาธรรมทาน 3 หมื่นวัด , 1 หมื่นโรงเรียน

ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

 

กองทุนมหาธรรมทาน 3 หมื่นวัด , 1 หมื่นโรงเรียน

กล่าวคำอธิฐานจิต 

 

กองทุนมหาธรรมทาน 3 หมื่นวัด , 1 หมื่นโรงเรียน

ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

 

กองทุนมหาธรรมทาน 3 หมื่นวัด , 1 หมื่นโรงเรียน

ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์สวดมนต์บทชัยมงคลคาถา

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร