สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.ตะวันชัยวิทยา รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

 

 

รร.ตะวันชัยวิทยา รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  

          เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิ.ย.พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ร.ร.ตะวันชัยวิทยา ณ ลานที่ว่าการ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายในงานได้รับเกียรติจาก นาย ภูมิสิทธิ์ วังคีรี นาย อ.ปักธงชัย เป็นประธานเปิดกรวยสักการะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

รร.ตะวันชัยวิทยา รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

นาย ภูมิสิทธิ์ วังคีรี นาย อ.ปักธงชัย เป็นประธานเปิดกรวยสักการะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

รร.ตะวันชัยวิทยา รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

นาย ภูมิสิทธิ์ วังคีรี นาย อ.ปักธงชัย กล่าวเปิดพิธี

 

          จากนั้น นายอาคม หาญสงคราม ผอ.ร.ร.ตะวันชัยวิทยา ได้นำกล่าวคำปฏิญาณ และเดินรณรงค์พร้อมทั้งแจกโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในบริเวณ อ.ปักธงชัย  

 

รร.ตะวันชัยวิทยา รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

รร.ตะวันชัยวิทยา รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

รร.ตะวันชัยวิทยา รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

นายอาคม หาญสงคราม ผอ.ร.ร.ตะวันชัยวิทยา นำกล่าวคำปฏิญาณ

          ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สถานีตำรวจภูธรปักธงชัยและ สนง.เทศบาล เมืองปักธงชัย ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกถึงเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะทำให้ทุกคนในชาติ “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” เกิดความตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติดและร่วมกันเป็นพลัง ในการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้การเอาชนะยาเสพติดได้ผลอย่างยั่งยืน และอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 

 

รร.ตะวันชัยวิทยา รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

รร.ตะวันชัยวิทยา รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

รร.ตะวันชัยวิทยา รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

คณะครูและนักเรียนได้แสดงออกถึงเจตนารมณ์ร่วมกัน 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร