สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 อ.หนองไผ่

 

 

กิจกรรมมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 อ.หนองไผ่

          เมื่อวันพุธ ที่ 1 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมมอบป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 อ.หนองไผ่  นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่ ได้จัดพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้ความเมตตาจาก พระเทพรัตนกวี จจ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ใน อ.หนองไผ่ มาเป็นเนื้อนาบุญ นอกจากนี้นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่ ได้กล่าวว่า ในแต่ละ ต. จะให้ส่งตัวแทน เข้าร่วมอบรมสัมมนา ณ เวิลพีช วัลเล่ย์ เขาใหญ่ เพราะจะได้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จะทำให้เห็นทิศทางในการจัดกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอ ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกท่านที่มาในวันนี้ต่างให้ความสำคัญกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และพร้อมที่จะยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นต้นแบบที่ดีกับเยาวชน 

 

กิจกรรมมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 อ.หนองไผ่

นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่เป็นประธานในพิธี

 

กิจกรรมมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 อ.หนองไผ่

พระเทพรัตนกวี จจ.เพชรบูรณ์ 

 

กิจกรรมมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 อ.หนองไผ่

กิจกรรมมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 อ.หนองไผ่

กิจกรรมมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 อ.หนองไผ่

กำนันผู้ใหญ่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ
         

          ในโอกาสนี้ พระเทพรัตนกวี ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเกี่ยวกับโครงการว่า หมู่บ้านรักษาศีล 5 นั้นเป็นโครงการที่ดี เพราะทำให้คนทั่วไปได้มีโอกาสรักษาศีล ซึ่งศีล 5 เป็นเบื้องต้นที่มนุษย์ควรถือปฏิบัติ เพราะถ้ามนุษย์มีศีล 5แล้ว บ้านเมืองก็จะสงบสุข สังคมก็เป็นสุข 

 

กิจกรรมมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 อ.หนองไผ่
           พระเทพรัตนกวี กล่าวสัมโมทนียกถา

 

          นอกจากนี้พระอาจารย์จิรวัฒน์  จิรวฑฺฒโน พระอาจารย์ประจำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น ก็ได้เมตตาแสดงธรรมเพื่อยกใจให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำให้ทุกท่านที่ได้ฟังเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านของตัวเองให้สว่างไสว ด้วยหลักธรรมศีล 5 จากนั้นทุกท่านต่างพร้อมใจกันกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ด้วย 

 

กิจกรรมมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 อ.หนองไผ่

พระอาจารย์จิรวัฒน์  จิรวฑฺฒโน พระอาจารย์ประจำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร