สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี พ.ศ. 2558

 

 


พิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี พ.ศ. 2558

          เมื่อวันอังคาร ที่ 7 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษม วัฒนชัย และนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี 2558 จำนวน 446 ทุน เป็นเงิน 9,744,000 บาท สำหรับพิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวงในครั้งนี้สามเณรเทวัญ จ้อยสระคู วัดพระธรรมกาย นักเรียนชั้นเปรียญธรรมประโยค 7  ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงในครั้งนี้ด้วย   

 

พิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี พ.ศ. 2558

พิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี พ.ศ. 2558

 

          แบ่งออกเป็นทุนเล่าเรียนหลวงฯ ภายใต้การกำกับดูแลของกองบาลีสนามหลวง 153 ทุน เป็นเงิน 2,069,000 บาท  ทุนเล่าเรียนหลวงฯ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน 258 ทุน เป็นเงิน 2,745,000 บาท  และ ทุนเล่าเรียนหลวงฯ ภายใต้การกำกับดูแลของกองงานพระธรรมทูต จำนวน 9 ทุน เป็นเงิน 270,000 บาท   4.ทุนเล่าเรียนหลวงฯภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 17 ทุน เป็นเงิน 4,000,000 บาท และ 5.ทุนเล่าเรียนหลวงฯภายใต้การกำกับดูแลของกองธรรมสนามหลวง 9 ทุน เป็นเงิน 660,000 บาท ซึ่งขณะนี้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯได้ถวายทุนแด่พระสงฆ์ไปแล้วกว่า 6,000 ทุนในการส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ไทย

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร