สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

การประกวดสุนทรพจน์เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 3

 

 

การประกวดสุนทรพจน์เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 3 

          เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อคุณค่าของความเป็นคน รอบคัดเลือก ณ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์วัจนา สุริยธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการวิจัยและสื่อสารองค์กร สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้น้องๆยังได้ฝึกการแสดงออก เพราะผู้นำในระดับประเทศหลายต่อหลายประเทศล้วนเป็นผู้ที่กล่าวสุนทรพจน์ได้ดีและน่าประทับใจทั้งสิ้น ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ V-STAR ผ่านการฝึกความดีสากล 5 ประการ จึงจะมีสิทธิ์สมัคร 

 

 

การประกวดสุนทรพจน์เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 3

 

          ภายในงาน ได้มีการประกวดตามภาษา ซึ่งในแต่ละภาษา แบ่งระดับชั้น คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมตอนปลาย โดยจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและที่อื่นๆมาร่วมตัดสิน จากนั้นเป็นการประกาศผลการประกวด ซึ่งผู้ที่เข้ารอบในครั้งนี้จะที่ได้ไปเข้าค่ายเก็บตัวเพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป
          
          วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้ฝึกทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ในภาษาต่างๆซึ่งมีทั้งสิ้น 4 ภาษา ได้แก่ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน ผู้ที่ชนะจะได้รับทุนไปศึกษาเพื่อไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ ซึ่งมีหลายประเทศเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลียและจีน เป็นต้น 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร