สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตัดปอยผมและปลงผม IDOP รุ่น13

 

 


พิธีตัดปอยผมและปลงผม IDOP รุ่นที่ 13 
 

      เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดพิธีตัดปอยผมโครงการนาคธรรมทายาทนานาชาติ IDOP รุ่นที่ 13  ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกันเป็นจำนวนมากเพื่อเดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้นำมาซึ่งความปลื้มปีติและประทับใจแก่สาธุชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง          

        สำหรับผู้ที่อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ก็สามารถปลงผมและบวชเป็นสามเณรเพื่อศึกษาและเรียนรู้พระพุทธศาสนาได้อีกด้วย ซึ่งทางโครงการได้เตรียมการจัดสอนธรรมะในรูปแบบ 2 ภาษาได้แก่ ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ มีผู้มีบุญเข้าร่วมจำนวน 80 ท่าน จาก 14 ประเทศ 7 ทวีป ทั่วโลก ได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ออสเตรเลีย ชิลี เดนมาร์ก มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล โปรตุเกต สิงคโปร์ จีน ใต้หวัน ฮองกง และเคนย่า โดยโครงการได้เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค. ถึงวันสิ้นสุดโครงการใน วันเสาร์ที่ 15 ส.ค. พ.ศ. 2558  รวมระยะเวลาทั้งหมด 42 วัน           

 

                                       พิธีตัดปอยผมโครงการธรรมทายาทนานาชาติ IDOP รุ่นที่ 13 จาก 14 ประเทศทั่วโลก                                                              

       โดยโครงการ IDOP มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างประเทศได้เข้ามาบวชเป็นพระศึกษาธรรมะ ฝึกสมาธิ และเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักพุทธวิธี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างศาสนทายาท เพื่อเผยแผ่ธรรมะไปในต่างประเทศทั่วโลก 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร