สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ

 

 

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ
 

          เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 ก.ค.พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก โดยมี พระอาจารย์สมฤกธิ์  จนฺทาโภ เป็นประธาน ภายในงาน ภายในงานสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับศูนย์กลางพิธี ณ วัดพระธรรมกาย ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง DMC จากนั้นได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่า พิธีถวายกองทุนภัตตาหาร  พิธีถวายกองทุนดอกไม้  พิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช พิธีถวายกองทุนยานพาหนะ พิธีถวายกองทุนบูชาข้าวพระ 
         สำหรับภาคบ่ายประธานสงฆ์ นำปฏิบัติธรรมและถามตอบปัญหาธรรมะ  และภายหลังเสร็จสิ้นงานบุญทุกท่านได้ร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้าน เจ้าของวัดด้วยการเก็บงานร่วมกัน ด้วยความปลื้มปีติในบุญกันทุกคน

 

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ

พิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก 

พิธีถวายกองทุนบุญต่างๆ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร