สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน เตรียมจัดงานปฐมกฐิน ครบรอบ 10 ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน

 

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน เตรียมจัดงานปฐมกฐิน ครบรอบ 10 ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน
     

      เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน จัดพิธีต้อนรับและถวายภัตตาหาร คณะพระอาจารย์ที่มาจำพรรษา พร้อมทั้งเตรียมจัดงานปฐมกฐิน ครบรอบ 10 ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน โดยมีพระครูสังฆรักษ์ปุณยวีร์ ขนฺติวีโร เป็นประธานสงฆ์และนำสาธุชนปฏิบัติธรรมร่วมกัน อาราธนาศีล ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวกำหนดการงานบุญทอดกฐิน ครบรอบ 10 ปี หลังจากออกพรรษา และได้อนุโมทนาบุญกับกับสาธุชนที่ร่วมกันดูแลพระอาจารย์ที่มาทำหน้าที่กัลยาณมิตร และเป็นเนื้อนาบุญให้แก่สาธุชนตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ณ ประเทศบาห์เรน  และตลอดในพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2558 ซึ่งคณะพระอาจารย์ที่อยู่จำพรรษา โดยมีพระครูสังฆรักษ์ปุณยวีร์  ขนฺติวีโร  หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน ,พระธันรบ โชติวังโส พระอาจารย์ประจำธุดงคสถานล้านนา,พระวัฒนชัย หิตวฑฺโฒ พระอาจารย์ประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน ,พระชัยณัฐ สุทฺโธทาโต พระอาจารย์ประจำจากศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ และ พระชาญณรงค์ อุตฺตโม พระอาจารย์ประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นิมนต์พระอาจารย์ธันรบ โชติวังโส ได้กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน เตรียมจัดงานปฐมกฐิน ครบรอบ 10 ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน

พิธีต้อนรับและถวายภัตตาหาร คณะพระอาจารย์ที่มาจำพรรษา

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน เตรียมจัดงานปฐมกฐิน ครบรอบ 10 ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน

คณะเจ้าภาพที่มาให้การต้อนรับคณะพระอาจารย์ที่มาจำพรรษาและเตรียมงานปฐมกฐิน

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร