สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบูโรส จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

 

 

วัดพระธรรมกายบูโรส  จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

          เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 ก.ค. พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 10 โดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาพุทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน เป็นพระสีลาจารย์ ภายในงานนาคธรรมทายาทเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ เพื่อเตรียมเข้าพิธีขอบรรพชาเป็นเหล่ากอของสมณะ และประกอบพิธีวันทาพระประธาน พิธีมอบผ้าไตรคุณธรรมแก่นาคธรรมทายาท จากนั้นเป็นพิธีขอขมา พิธีมอบผ้าไตร พิธีบรรพชา ท่ามกลางน้ำตาแห่งความปลื้มปีติของคณะพ่อแม่ผู้ปกครอง จากนั้นเป็นพิธีขอสรณคมน์และศีล พิธีขอนิสัย พิธีถวายบาตรแด่สามเณร พิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน สาธุชนที่มาร่วมงานได้ร่วมกันถวายผ้าไตรและปัจจัยไทยธรรมแด่สามเณรธรรมทายาท ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรแด่สามเณรใหม่ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน

 

วัดพระธรรมกายบูโรส  จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วัดพระธรรมกายบูโรส  จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ภาพบรรยากาศใสๆ พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดพระธรรมกายบูโรส

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร