สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรมประเทศไอแลนด์

 

 

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรมประเทศไอแลนด์ 
 

          เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มิ.ย. ถึง  วันพุธ ที่ 1 ก.ค. พ.ศ. 2558 ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ ประเทศไอแลนด์ โดยมีพระครูสังฆรักษ์ธรรมสาร จิตฺตาภรโณ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์  ประเทศอังกฤษ ไปเป็นเนื้อนาบุญ ทุกท่านได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระอาจารย์ และสวดมนต์วัตรเย็น ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของพระอาจารย์  คณะกัลยาณมิตรได้ร่วมถวายปัจจัย พร้อมทั้งรับของที่ระลึกจากพระอาจารย์ ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ต่างปลื้มปีติในบุญเป็นอย่างยิ่ง  

 

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรมประเทศไอแลนด์

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรมประเทศไอแลนด์

คณะกะลยาณมิตร ประเทศไอแลนด์ กราบนิมนต์ 

พระครูสังฆรักษ์ธรรมสาร จิตฺตาภรโณ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์  ประเทศอังกฤษ ไปเป็นเนื้อนาบุญ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร