สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ อ.บางปลาม้า

 

 

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ อ.บางปลาม้า

          เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ วัดดาว อ.บางปลาม้า พศ.จ.สุพรรณบุรี จัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพสุธี เจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ.บางปลาม้า เข้าร่วมโครงการกว่า 2,000 คน
         

 

พระเทพสุธี เจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พระเทพสุธี เจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

 

พระเทพสุธี เจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ.บางปลาม้า เข้าร่วมโครงการกว่า 2,000 คน

 

          นายอนันต์ นาคนิยม นายอำเภอบางปลาม้า ได้กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาอาชญากรรม การทุจริต ความแตกแยกในสังคม และปัญหายาเสพติด เพื่อแก้ไขเยียวยาปัญหาสังคมดังกล่าว คณะสงฆ์โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้จัดให้มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ขึ้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

 

 

พระเทพสุธี เจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นายอนันต์ นาคนิยม นายอำเภอบางปลาม้า

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร