สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีขอขมา

 

 

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีขอขมา 
   

          เช้าวันนี้ วันที่ 16 ก.ค. พ.ศ. 2558 ณ ห้องแก้วสาพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี จัดพิธีมอบบาตรและผ้าไตร แก่นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย พระมหาวีรชัย วีรชโย เป็นประธานสงฆ์ในพิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท โดยมีผู้ปกครอง คณะญาติและสาธุชน มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก พิธีกรรมเริ่มด้วยประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นผู้แทนผู้ปกครองได้น้อมนำพานดอกไม้ถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ 

 

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีขอขมา

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีขอขมา

ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย


       สำหรับประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาท การที่เราได้นำบุตรหลานมาเข้าอบรมนั่น เป็นการแสดงออกซึ่งความรักอันยิ่งใหญ่และถูกวิธี เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้บุตรหลานได้มารับความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นคนเก่งทั้ง 2 ด้านคือ เก่งด้านความรู้และเก่งด้านวิชาชีวิต ด้วยการมาเรียนวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นให้เรามั่นใจโครงการบวชของทางวัดพระธรรมกายที่ได้จัดขึ้นมากว่า 43 ปี ทั้งยังมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้ดีขึ้นตามลำดับ นับเป็นโครงการที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนและสร้างคนดีให้มีขึ้นในสังคมได้อย่างแน่นอนโดยมี 3 เรื่องหลักในการฝึกคือ1.การฝึกใจด้วยการทำสมาธิ 2. การให้ธรรมะเพื่อเปิดวิสัยทัศน์ให้ยาวไกลถูกต้องแม่นยำ 3.การชำระขัดเกลานิสัยเพื่อฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ด้วยการใช้หลักความดีสากล 5 ประการ พิธีมอบบาตรและผ้าไตรนั้นเป็นไปด้วยความเรียนร้อย และบรรยากาศศักดฺิ์สิทธิ์ นำมาซึ่งความประทับใจให้แก่ทุกท่านที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากว ซึ่งโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 1 แสนรูปทั่วไทยจะได้จัดพิธีบรรพชาในวันที่ 18 ก.ค.ที่จะถึงนี้

 

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีขอขมา

พิธีมอบบาตรและผ้าไตรนั้นเป็นไปด้วยความเรียนร้อย และบรรยากาศศักดฺิ์สิทธิ์ 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร