สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ลูกศิษย์พระเทพญาณมหามุนีมอบดอกไม้ขอบคุณนายกรัฐมนตรี

 

ลูกศิษย์พระเทพญาณมหามุนีมอบดอกไม้ขอบคุณนายกรัฐมนตรี

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  23 ก.ค. พ.ศ. 2558  ที่ผ่านมา นายสัมพันธ์ เสริมชีพทนายความของ พระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมตัวแทนลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้นำกระเช้าดอกไม้และจดหมายแสดงความขอบคุณมามอบเพื่อส่งไปยังพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

ลูกศิษย์พระเทพญาณมหามุนีมอบดอกไม้ขอบคุณนายกรัฐมนตรี

นายสัมพันธ์ เสริมชีพทนายความของ พระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และตัวแทนลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย

 

           นอกจากนี้สื่อหลายฉบับก็ให้ความสนใจเสนอข่าวการยื่นหนังสือในครั้งนี้ด้วย อาทิ มติชน ข่าวสด  ส่วนธงธรรม ฉบับเดือนกรกฎาคม  ลงปกงานเผยแผ่ของวัดพระธรรมกาย ที่เยอรมัน หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม ลงภาพงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายไปทั่วโลก

 

ลูกศิษย์พระเทพญาณมหามุนีมอบดอกไม้ขอบคุณนายกรัฐมนตรี

ลูกศิษย์พระเทพญาณมหามุนีมอบดอกไม้ขอบคุณนายกรัฐมนตรี

 

สื่อให้ความสนใจเสนอข่าวการยื่นหนังสือในครั้งนี้


          โดยเนื้อหาในจดหมายระบุว่า ตามที่กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินได้วินิจฉัยกรณีพระเทพญาณมหามุนี ว่าให้ทางรัฐบาลใช้มาตรา 44 เพื่อตั้งคณะกรรมการร่วมทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อศึกษาประเด็นปาราชิกตามพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราช และ ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากรณีอัยการสูงสุดถอนฟ้องคดีซื้อที่ดินของพระเทพญาณมหามุนี แต่ทางพลเอกประยุทธ์ ระบุว่าจะไม่ใช้มาตรา 44 ในการรื้อฟื้นคดี และที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าไม่อยู่ในอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินในการรื้อฟื้นคดี คณะศิษยานุศิษย์ของพระเทพญาณมหามุนี จึงขอชื่นชมในความเป็นผู้นำประเทศของนายกรัฐมนตรี ที่มีความเป็นผู้นำ ตัดสินใจได้เฉียบขาด ฉับพลัน ชัดเจน กระจ่างแจ้งด้วยความสามารถ สร้างความกระจ่างให้สังคม เพราะเชื่อมั่นว่าพระเทพญาณมหามุนีจะปลอดภัยจากการถูกกลั่นแกล้งในเรื่องที่สิ้นสุดไปแล้ว ซึ่งประเด็นพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราช นั้นเป็นคำแนะนำ ไม่มีผลบังคับตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และได้เข้าสู่ที่ประชุมของมหาเถรสมาคมแล้วตั้งแต่ ปี 2542 ซึ่งจบลงโดยชอบด้วยกฎหมาย พระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม การนำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาใหม่นั้นขัดต่อหลักนิติธรรม รวมถึงพระพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้ว่าเรื่องที่ระงับแล้วจะรื้อฟื้นอีกไม่ได้