สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร 
       

          เมื่่อวันอังคาร ที่  21 ก.ค. พ.ศ. 2558  ณ  เมืองโมนเต้แบลโล่  ประเทศอิตาลี กัลยาณมิตรตุ๊กตา  จิจันดา ได้กราบนิมนต์พระอาจารย์ จากวัดพระธรรมกายอิตาลี มาเป็นเนื้อนาบุญ สร้างความปีติยินดีและความสนใจให้กับชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากที่ได้เห็นพระสงฆ์เมตตาเดินทางมาเยี่ยมเยียนและแนะนำสมาธิถึงที่บ้าน  เมื่อเริ่มพิธีกัลยาณมิตรตุ๊กตา จิจันดา ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์จะได้นำสาธุชนสวดมนต์และปฏิบัติธรรม อาราธนาศีล 5 ต่อด้วยถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระสงฆ์

 

วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

ปฏิบัติธรรมที่บ้านกัลยาณมิตรตุ๊กตา  จิจันดา เมืองโมนเต้แบลโล่  ประเทศอิตาลี 


      สำหรับช่วงบ่ายจัดทอดฝ้าป่าสามัคคี สาธุชนน้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่พระอาจารย์  ในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมให้ข้อคิด  และกำลังใจในการสร้างบารมีให้กับกลุ่มกัลยาณมิตร

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร