สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

แกรนด์สปอร์ตบรรพชา-อุปสมบทหมู่เทิดพระเกียรติ

 

 


แกรนด์สปอร์ตบรรพชา-อุปสมบทหมู่เทิดพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๑-๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับชมรมพุทธบุตร ๖๐ ชมรมคหบดีสัมพันธ์ จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่เทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวา มหาราชฯ โดยพิธีบวชจัดขึ้นใน วันจันทร์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ณ วัดเบญจมบพิตร มีผู้สมัครรวม ๓๐ ท่าน ในวันงานมีผู้ปกครองและคณะญาติมาร่วมงานประมาณ ๔๐๐ คน บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความเบิกบาน อิ่มบุญกันถ้วนหน้า