สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐาน ณ วัดหนองไผ่ล้อม


พิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐาน ณ วัดหนองไผ่ล้อม
          เมื่อวันพุธที่ 22 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย ร่วมกับ ธุดงคสถานปราจีนบุรี ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ และศูนย์อบรมพุทธบุตรนานาชาติ จัดพิธีอัญเชิญพระประธานไปประดิษฐาน ณ อุโบสถ วัดหนองไผ่ล้อม จ.ปราจีนบุรี  โดยมีไพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทธิจินตโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธรรมกาย เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย และนั่งสมาธิ  คณะสงฆ์ได้สวดชยันโต กล่าวอนุโมทนาบุญและให้พรแก่คณะเจ้าภาพ 

 

พิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐาน ณ วัดหนองไผ่ล้อม

พิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐาน ณ วัดหนองไผ่ล้อม

ระหว่างทางชาวบ้านมาให้การต้อนรับและร่วมกันสัการะและอนุโมธนาพระประธาน

พิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐาน ณ วัดหนองไผ่ล้อม

ภาพประวัติศาสตร์ผู้นำบุญที่เดินทางไปร่วมอันเชิญพระประธานเพื่อประดิษษฐาน ณ อุโบสถ วัดหนองไผ่ล้อม จ.ปราจีนบุรี


          สำหรับพิธีอัญเชิญพระประธานในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 22 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค.พ.ศ. 2558  โดยพระภิกษุ สามเณร เดินอัญเชิญพระประธานผ่าน 5 จุด เริ่มจากธุดงคสถานปราจีนบุรี ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ศูนย์อบรมพุทธบุตรนานาชาติ IDOP และหมู่บ้านเลควิว ตลาดกบินทร์บุรี และประดิษฐาน ณ อุโบสถ วัดหนองไผ่ล้อม จ.ปราจีนบุรี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร