สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีขอขมา รับบาตรและผ้าไตร ธทย. IDOP

พิธีขอขมา รับบาตรและผ้าไตร ธทย. IDOP
          เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดพิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่ 13 จำนวน 88 ท่านจาก 14 สัญชาติ 7 ทวีป ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ออสเตรเลีย ชิลี เดนมาร์ก มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล โปรตุเกต สิงคโปร์ จีน ใต้หวัน ฮ่องกง และเคนย่า พร้อมทั้งผู้ปกครองและคณะญาติมิตร จำนวนมาก ได้เข้าร่วมพิธีขอขมา รับบาตรและผ้าไตร โดยภายในงานนาคธรรมทายาท คณะผู้ปกครอง และญาติมิตร ได้ตั้งขบวนเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ นาคธรรมทายาทประกอบพิธีวันทาสีมา ผู้ปกครองและคณะญาติมิตร กล่าวคำอธิษฐานจิต นั่งสมาธิ นาคธรรมทายาทแปรแถวเข้าพื้นที่นั่ง ประกอบพิธีขอขมา ซึ่งนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอขมาเป็นภาษาอังกฤษ จีน และภาษาไทย คณะญาติและผู้ปกครองจะได้มอบบาตรและผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทด้วยความปลื้มปีติ 

 

พิธีขอขมา รับบาตรและผ้าไตร ธทย. IDOP

คณะผู้ปกครอง และญาติมิตร ได้ตั้งขบวนเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ

 

พิธีขอขมา รับบาตรและผ้าไตร ธทย. IDOP

นาคธรรมทายาทเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ 

 

พิธีขอขมา รับบาตรและผ้าไตร ธทย. IDOP

นาคธรรมทายาทประกอบพิธีวันทาสีมา

 

พิธีขอขมา รับบาตรและผ้าไตร ธทย. IDOP

นาคธรรมทายาทกล่าวคำขอขมา

 

พิธีขอขมา รับบาตรและผ้าไตร ธทย. IDOP

นาคธรรมทายาทปฏิบัติธรรมร่วมกันภายในพระอุโบสถ 


          สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติ  IDOP รุ่นที่ 13 จัดพิธีบรรพชาในวันเสาร์ ที่  18 ก.ค. พ.ศ. 2558 เริ่มเข้าโครงการตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 5 ก.ค.ถึงวันเสาร์ที่ 15 ส.ค. รวมระยะเวลา 42 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างประเทศได้เข้ามาบวชเป็นพระ ฝึกสมาธิ ศึกษาธรรมะ และเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักพุทธวิธี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างศาสนทายาท เพื่อเผยแผ่ธรรมะไปในต่างประเทศทั่วโลก

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร