สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

IDOP 13 จัดพิธีตักบาตรสามเณรใหม่

IDOP 13 จัดพิธีตักบาตรสามเณรใหม่
         เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 ก.ค พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวนมากได้เดินทางมาร่วมพิธีตักบาตรและถวายผ้าไตรฉลองสามเณรใหม่ในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติ IDOP รุ่นที่ 13 ซึ่งภายในงานพระครูปลัดยุทธนา ชุตินฺธโร เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์ เป็นประธานสงฆ์  นำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นทุกท่านได้อาราธนาศีล 5 คณะเจ้าภาพกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรและกล่าวคำถวายภัตตราหารเป็นสังฆทาน 4 ภาษา ประกอบ ด้วยภาษาบาลี ไทย จีน และอังกฤษ ต่อมาคณะเจ้าภาพได้น้อมนำผ้าไตรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านนั่งสมาธิ และกล่าวให้โอวาท ความว่าการที่เราทั้งหลายได้นำภัตตาหารมาถวายแด่สามเณร เมื่อท่านได้ขบฉันแล้ว ก็จะได้ไปเป็นเรี่ยวแรงในการศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และประพฤติปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนาต่อไป และเมื่อนำสมาธิภาวนาไปปฏิบัติในบ้านเมืองของตน พระพุทธศาสนาพุทธก็จะเผยแผ่และเจริญรุ่งเรื่อง เมื่อคนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติธรรม โลกก็จะเกิดความสงบสุข แล้วสันติสุขก็จะบังเกิดขึ้นตลอดไป 

 

IDOP 13 จัดพิธีตักบาตรสามเณรใหม่

IDOP 13 จัดพิธีตักบาตรสามเณรใหม่

พิธีตักบาตรและถวายผ้าไตรฉลองสามเณรใหม่

ในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติ IDOP รุ่นที่ 13

ณ บริเวณหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร