สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล 

          เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 ก.ค. พ.ศ. พ.ศ .2558  ที่ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน โดยมีพระมหาสรรเสริญ สุตชโย ประธานสงฆ์ เมื่อเริ่มพิธีประธานฝ่ายฆาราวาสจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและคณะสงฆ์ได้สวดอภิธรรมให้แก่ผู้วายชนม์ส่วนสาธุชนทุกท่านได้ทอดผ้าบังสุกุลและถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา

 

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

คณะสงฆ์ได้สวดอภิธรรมให้แก่ผู้วายชนม์

 

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

 

         เดินทางไปปล่อยปลา  ณ  เบิร์คเลคพาร์ค (Burk Lake Park ) ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน การปล่อยปลาในครั้งนี้มีสาธุชนมาร่วมปล่อยปลากันอย่างคึกคักและเบิกบานในบุญ 

 

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

 เดินทางไปปล่อยปลา  ณ  เบิร์คเลคพาร์ค (Burk Lake Park ) 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร