สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบุญฉลองครบ 9 ปี วัดพระธรรมกายอิบาราขิ

งานบุญฉลองครบ 9 ปี วัดพระธรรมกายอิบาราขิ 
          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีทอดผ้าป่าฉลองวัดครบ 9 ปี เพื่อเป็น กองทุนซื้อยานพาหนะแก้ว ภายในงานสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปฏิบัติธรรม อาราธนาศีล 5 ตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ จำนวน 14 รูป และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

 

งานบุญฉลองครบ 9 ปี วัดพระธรรมกายอิบาราขิ

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีทอดผ้าป่าฉลองวัดครบ 9 ปี เพื่อเป็นกองทุนซื้อยานพาหนะแก้ว 

 

งานบุญฉลองครบ 9 ปี วัดพระธรรมกายอิบาราขิ

สาธุชนร่วมกันสวดมนต์ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปฏิบัติธรรม อาราธนาศีล 5 ตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ จำนวน 14 รูป

         

          ภาคบ่ายตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าฉลองวัดครบ 9 ปี เคลื่อนขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรม จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อเป็นกองทุนซื้อยานพาหนะแก้ว กล่าวอัญเชิญเทวดา กล่าวคำถวายผ้าป่า นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุผู้มาเป็นเนื้อนาบุญ สาธุชนร่วมกันอธิษฐานจิต และได้รับชมสื่อประมวลภาพการสร้างวัดและกิจกรรมบุญตลอด 9 ปี ที่ผ่านมาจากนั้นร่วมกันปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน บรรยากาศงานบุญเต็มไปด้วยความปลื้มปีติ เบิกบานในบุญตลอดทั้งวัน

 

งานบุญฉลองครบ 9 ปี วัดพระธรรมกายอิบาราขิ

ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าฉลองวัดครบ 9 ปี เคลื่อนขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี

 

งานบุญฉลองครบ 9 ปี วัดพระธรรมกายอิบาราขิ

พิธีมอบถวายกองทุนและปล่อยสัตว์ปล่อยปลา

 

งานบุญฉลองครบ 9 ปี วัดพระธรรมกายอิบาราขิ

ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน
 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร