สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์อบรมธรรมอุทยานบ้านแป้ง จัดพิธีอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษา

ศูนย์อบรมธรรมอุทยานบ้านแป้ง จัดพิธีอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษา
     เมื่อวันพุธ ที่ 22 ก.ค. พ.ศ. 2558   ศูนย์อบรมธรรมอุทยานบ้านแป้ง จัดพิธีอุปสมบท สามเณร จำนวน 26 รูป  ในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ณ พระอุโบสถวัดกลางธนรินทร์ ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีพระครูปริยัติกิจจานุกูล จต.บ้านแป้ง เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อเสร็จพิธีอุปสมบท คณะผู้ปกครองและสาธุชนใส่บาตรถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุบวชใหม่ ด้วยความปลาบปลื้มปีติ

 

ศูนย์อบรมธรรมอุทยานบ้านแป้ง จัดพิธีอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษา

พิธีอุปสมบท สามเณร จำนวน 26 รูป ณ พระอุโบสถวัดกลางธนรินทร์ ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 

 

ศูนย์อบรมธรรมอุทยานบ้านแป้ง จัดพิธีอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษา

พิธีอุปสมบท สามเณร จำนวน 26 รูป ณ พระอุโบสถวัดกลางธนรินทร์ ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 

 

ศูนย์อบรมธรรมอุทยานบ้านแป้ง จัดพิธีอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษา

พิธีอุปสมบท สามเณร จำนวน 26 รูป ณ พระอุโบสถวัดกลางธนรินทร์ ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 

 

ศูนย์อบรมธรรมอุทยานบ้านแป้ง จัดพิธีอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษา

สาธุชนใส่บาตรถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุบวชใหม่

 

ศูนย์อบรมธรรมอุทยานบ้านแป้ง จัดพิธีอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษา

พระบวชใหม่และคณะญาติมิตรถ่ายภาพประวัติศาสน์ร่วมกัน


          สำหรับพระภิกษุเมื่อบวชแล้วจะได้ปฎิบัติศาสนกิจโดยมุ่งฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเป็นพระแท้ที่โลกต้องการ พร้อมทั้งมีกิจกรรมธรรมจาริกเดินเท้าไปกราบพระผู้ใหญ่ในจังหวัด เพื่อขอโอวาทและแสดงสามีจิกรรมก่อนวันเข้าพรรษาอีกด้วย