สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา จัดพิธีทอดผ้าป่า

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา จัดพิธีทอดผ้าป่า
          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสร้างอาคารสมปรารถนา โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาวรพงษ์ กุสลชโย เป็นประธานสงฆ์ จากนั้นประธานผ้าป่าอัญเชิญผ้าไตรเคลื่อนสู่ศูนย์กลางพิธี ประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรม ต่อด้วยพิธีถวายผ้าป่าและจตปัจจัยไทยธรรม

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา จัดพิธีทอดผ้าป่า

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา จัดพิธีทอดผ้าป่า

ประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรม

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา จัดพิธีทอดผ้าป่า

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา จัดพิธีทอดผ้าป่า

พิธีถวายผ้าป่าและจตปัจจัยไทยธรรม

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา จัดพิธีทอดผ้าป่า

ภาพถ่ายประวัติเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญ
       

          สำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา ได้สร้างขึ้นเพื่อรองรับงานพระพุทธศาสนา อบรมเยาวชนและฟื้นฟูศีลธรรมใน จ. ฉะเชิงเทรา นับว่าเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมในชุมชนและโรงเรียน ทั้งนี้การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ได้รับความร่วมมือจากเยาวชนและบุคคลในพื้นที่เป็นอย่างดี และ ยังเป็นศูนย์อบรมพระธรรมทายาททุกโครงการ และเป็นที่รองรับบวชสามเณรล้านในปีหน้าที่จะถึงนี้อีกด้วย รวมถึงการอบรมอุบาสก อุบาสิกา ในการขยายงานพระพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืนตลอดไป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร