สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีอัญเชิญองค์พระประธานประดิษฐาน ณ วัดหนองไผ่ล้อม จุดโคมเพื่อบูชาองค์พระประธานและถวายเป็นพุทธบูชา

 

พิธีอัญเชิญองค์พระประธานประดิษฐาน ณ วัดหนองไผ่ล้อม
          เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา สาธุชนใน จ.ปราจีนบุรีและใกล้เคียงได้ร่วมพิธีอัญเชิญองค์พระประธานเพื่อไปประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดหนองไผ่ล้อม จ.ปราจีนบุรี  ขบวนอัญเชิญองค์พระประธาน ยังคงประดิษฐาน ณ หมู่บ้าน THE LAKE VIEW เพื่อประกอบพิธีตักบาตรเฉลิมฉลององค์พระประธาน ก่อนที่จะได้เคลื่อนขบวนต่อไปยังโรงงานผลิตแลตตาซอย เพื่อถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน จากนั้นขบวนอัญเชิญองค์พระประธาน พร้อมด้วยคณะพระภิกษุ สามเณร ตั้งขบวนเพื่ออัญเชิญองค์พระประธานมายังตลาดเก่าเทศบาลกบินทร์ จ.ปราจีนบุรี เพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สาธุชนชาวกบินทร์บุรี ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระภิกษุ สามเณร

 

พิธีอัญเชิญองค์พระประธานประดิษฐาน ณ วัดหนองไผ่ล้อม จุดโคมเพื่อบูชาองค์พระประธานและถวายเป็นพุทธบูชา

คณะพระภิกษุ สามเณร ตั้งขบวนเพื่ออัญเชิญองค์พระประธานมายังตลาดเก่าเทศบาลกบินทร์ จ.ปราจีนบุรี 

 

พิธีอัญเชิญองค์พระประธานประดิษฐาน ณ วัดหนองไผ่ล้อม จุดโคมเพื่อบูชาองค์พระประธานและถวายเป็นพุทธบูชา

สาธุชนชาวกบินทร์บุรีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระภิกษุ สามเณร 

 

          จากนั้นได้อัญเชิญองค์พระประธานรอบเทศบาล กบินทร์บุรี เพื่อให้สาธุชนในพื้นที่ได้มีโอกาสร่วมสักการะองค์พระประธาน ขบวนอัญเชิญพระประธานได้เคลื่อนขบวนมายังวัดหนนองไผ่ล้อม โดยมีสาธุชนมาให้การต้อนรับเป็นจำนวนมากและร่วมขบวนแห่องค์พระประธานรอบพระอุโบสถ

 

พิธีอัญเชิญองค์พระประธานประดิษฐาน ณ วัดหนองไผ่ล้อม จุดโคมเพื่อบูชาองค์พระประธานและถวายเป็นพุทธบูชา

สาธุชนมาให้การต้อนรับเป็นจำนวนมากและร่วมขบวนแห่องค์พระประธานรอบพระอุโบสถ 

          ต่อด้วยพิธีจุดโคมเพื่อบูชาองค์พระประธานและถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยได้รับความเมตตาจาก พระวิเทศภาวนาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับประธานฝ่ายฆราวาส ได้แก่คุณแม่กองเงิน แซ่ลิ้ม และด๊อกเตอร์นรเสฏฐ์ นาคภัทรพงศ์ ประธานสงฆ์นำจุดโคมแล้วส่งต่อไปยังประธานฝ่ายฆราวาส และสาธุชนที่มาร่วมงานทุกท่าน จากนั้นประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านอธิษฐานจิตถวายแด่องค์พระประธาน ซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้สร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

 

พิธีอัญเชิญองค์พระประธานประดิษฐาน ณ วัดหนองไผ่ล้อม จุดโคมเพื่อบูชาองค์พระประธานและถวายเป็นพุทธบูชา

พระวิเทศภาวนาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

พิธีอัญเชิญองค์พระประธานประดิษฐาน ณ วัดหนองไผ่ล้อม จุดโคมเพื่อบูชาองค์พระประธานและถวายเป็นพุทธบูชา

ประธานสงฆ์นำจุดโคมแล้วส่งต่อไปยังประธานฝ่ายฆราวาส และ สาธุชนที่มาร่วมงานทุกท่าน

 

พิธีอัญเชิญองค์พระประธานประดิษฐาน ณ วัดหนองไผ่ล้อม จุดโคมเพื่อบูชาองค์พระประธานและถวายเป็นพุทธบูชา

ประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านอธิษฐานจิตถวายแด่องค์พระประธาน

          

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร