สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษาและข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 3,000 รูป

พิธีตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษาและข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 3,000 รูป
          เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ บริเวณถนนสายคู่ หน้าพระมณฑป วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร  จ.สระบุรี จัดพิธีตักบาตรพระกว่า 3,000 รูป โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมปิฏก จจ.สระบุรี พร้อมด้วย พระราชธีราภรณ์ รจจ.สระบุรี เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผวจ.สระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีมอบป้ายแก่ผู้สนับสนุนโครงการตักบาตรพระกว่า 3,000 รูป และพิธีมอบใบเกียรติบัตรให้กับ รร.ส่งเสริมกิจกรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลกอีกด้วย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะครู และนักเรียนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโคลงการดีๆให้กับเยาวชน

 

พิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 3,000 รูป

พิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 3,000 รูป

พิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 3,000 รูป

พิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 3,000 รูป

พิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 3,000 รูป

จ.สระบุรี  จัดพิธีตักบาตรพระกว่า 3,000 รูป บริเวณถนนสายคู่ หน้าพระมณฑป วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร  

 

       สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตักบาตรครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงเทศกาลช่วงเข้าพรรษาเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลกทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเป็นครอบครัวอบอุ่นถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 รร.รักษาศีล 5 จ.สระบุรี ซึ่งครั้งนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีคณะสงฆ์ใน จ.สระบุรีกว่า 3,000 รูป จาก 500 วัด เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ พร้อมกับพระธรรมทายาทที่บวชใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทยครั้งที่ 12  ของ จ.สระบุรี  โดยในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งจากการตักบาตรครั้งนี้ทั้งหมด จะส่งไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด คุณครู  ตำรวจ ทหาร และพี่น้องประชาชนใน 4 จ.ชายแดนภาคใต้ 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร