สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีปิดอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

พิธีปิดอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
          เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ก.ค.พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ชมรมกล้าตะวัน จัดพิธีปิดอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนด้วยพลังเด็กและเยาวชนจาก 9 รร.ในเขตปทุมธานี จำนวน 100 คน อ.เริงฤทธิ์ เผดิมพันธ์ ผอ.รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม  นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม  การรักษาเวลา เรื่องวินัย เรียนรู้เรื่องศีล  กฎแห่งกรรม  การนั่งสมาธิ  สวดมนต์  ความเป็นระเบียบ การขัดสุขพิมาน การทำความสะอาด และฟังการเปิดใจของวิทยากรรุ่นพี่ ประวัติความเป็นมาก่อนที่จะเข้าชมรมกล้าตะวัน  โดยบางท่านได้เล่าว่า ก่อนที่จะเข้ามาอยู่ชมรมเคยติดยาเป็นเด็กเกเร เมื่อได้มารู้จักกับชมรมได้เข้ามาทำกิจกรรมทำให้ชีวิตเปลี่ยนไป สามารถเลิกติดยา เลิกเหล้า เลิกสูบบุหรี่ได้ ทำให้ชีวิตมีความสุขมาก 

 

พิธีปิดอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

พิธีปิดอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

พิธีปิดอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนรร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


     เด็กนักเรียนได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 5 รูป โดยมีพระอาจารย์สุพจน์ มหาสโก เป็นประธานสงฆ์ พร้อมทั้งนำนักเรียนปฏิบัติธรรม ซึ่งน้องๆมีความเห็นตรงกันว่า กลับไปจะทำกิจกรรมในโรงเรียน โดยจะให้เพื่อนนักเรียนได้นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน และจะกลับไปให้ความรู้กับนักเรียนรุ่นน้องและเพื่อนๆเรื่องของโทษจากยาเสพติดอีกด้วย

 

พิธีปิดอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

เด็กนักเรียนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 5 รูป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร